Om oss

Trehörna Folkhögskola vill bygga upp en organiserad folkbildningsverksamhet med fokus på den feministiska kampen, hbtq-perspektivet inom jämlikhetskampen och intersektionalitet som paraply för att synliggöra skillnader mellan kamper som förs av marginaliserade grupper. Med detta perspektiv vill vi ge människor verktyg att påverka sin livssituation och möjlighet att delta i samhällsutvecklingen.

Hos oss får du som deltagare tid att utvecklas, koncentrera sig till hundra procent och fokusera på studierna och dig själv, oavsett om man växt upp i Sverige eller är nyanländ. Att fokusera på sig själv är hos oss inte ett hinder, det är en förutsättning för att kunna lyckas med de mål vi sätter upp. Alla deltagare kommer med olika kunskap och från olika bakgrund och vi inspireras av varandra och hittar nya spännande sätt att arbeta på. Vi tar vårt identitetsbygge på allvar och integrerar det i dina studier. Du som deltagare kommer att växa identitetsmässigt och kunskapsmässigt.

Att bo på internat gör att all koncentration under året går till att utvecklas och gör det enkelt att jobba när man vill på dygnet. Att gå här är en investering i sig själv tillsammans med andra.

VÄLKOMMEN ATT DELTA!

Comments are closed.