Om oss

Trehörna Folkhögskola vill bygga upp en organiserad folkbildningsverksamhet med fokus på den feministiska kampen, hbtq-perspektivet inom jämlikhetskampen och intersektionalitet som paraply för att synliggöra skillnader mellan kamper som förs av marginaliserade grupper. Med detta perspektiv vill vi ge människor verktyg att påverka sin livssituation och…